Хімія

Дослідно-експериментальна робота учнів на уроках хімії

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Дослідно-експериментальна робота учнів на уроках хімії

Пукас М.М.,

вчитель хімії,

КЗ «НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів – гімназія №23 ВМР»

Тема. Дослідження рН харчової і косметичної продукції. Дослідження рН туалетного мила, створеного власними руками.

Формування компетентностей:

спілкування державною мовою 

 • використовувати в мовленні хімічні терміни, поняття, символи, сучасну українську наукову термінологію і номенклатуру;
 • аргументовано описувати хід і умови проведення хімічного експерименту;
 • обговорювати результати дослідження і робити висновки.

математичних

 • застосовувати математичні методи для розв‘язування завдань хімічного характеру;
 • використовувати логічне мислення.

у природничих науках і технологіях

 • формулювати, обговорювати й розв’язувати проблеми природничо-наукового характеру;
 • проводити досліди з речовинами з урахуванням їхніх фізичних і хімічних властивостей;
 • виконувати експериментальні завдання і проекти, використовуючи знання з інших природничих предметів;
 • використовувати за призначенням сучасні прилади і матеріали;
 • визначати проблеми довкілля, пропонувати способи їх розв’язування.

інформаційно-цифрова компетентність

 • використовувати сучасні пристрої для добору хімічної інформації, її оброблення, збереження і передавання;
 • створювати інформаційні продукти хімічного змісту.

уміння вчитися впродовж життя

 • організовувати самоосвіту з хімії: визначати мету, планувати, добирати необхідні засоби;
 • виконувати навчальні проекти хімічного й екологічного змісту.

ініціативність і підприємливість

 • ставити цілі, діяти задля досягнення їх, спираючись на хімічні знання;
 • залучати партнерів до виконання спільних проектів з хімії.

соціальна та громадянська компетентності

 • співпрацювати з іншими над реалізацією соціально значущих проектів, що передбачають використання хімічних знань;
 • працювати в групі зацікавлених людей, співпрацювати з іншими групами.

обізнаність та самовираження у сфері культури

 • використовувати сучасні хімічні засоби і матеріали для втілення художніх ідей і виявлення власної творчості;
 • пояснювати взаємозв’язок мистецтва і хімії.

екологічна грамотність і здорове життя

 • використовувати хімічні знання для пояснення користі і шкоди здобутків хімії і хімічної технології для людини і довкілля;
 • влаштовувати власне життєве середовище без шкоди для себе.

Мета:

Навчальна:

 • закріпити вміння працювати з набором Ейнштейна, інтерактивною дошкою;
  • удосконалювати вміння пошуку інформації, через роботу з літературою, Інтернет, через метод проведення експерименту;
  • сформувати уявлення про можливість експериментального визначення водневого показника з використанням індикаторів та пристроїв;
  • сформувати уявлення щодо практичної необхідності визначення водневого показника в природних об’єктах, продуктах харчування, побутових речовинах та його контролю в технологічних процесах;
 • показати зв’язки з іншими предметами (біологією, екологією, фізикою, мистецтвом, математикою, інформатикою).

Виховна:

 • проілюструвати принцип пізнаваності світу, можливість використання інформаційних технологій для опису і розуміння хімічних процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі.

Розвиваюча:

 • розвивати пізнавальний інтерес до предмету, комунікативні навички;
  • вміння логічно мислити, прогнозувати, знаходити і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки;
  • розвивати практичні вміння проводити експеримент, обробляти отриману інформацію за допомогою комп’ютерних програм.

Обладнанання: Періодична система хімічних елементів, таблиця розчинності кислот, солей та основ, датчик рН, підключений до комп’ютера, інтерактивна дошка, навчальні тести, лотки зі штативами для пробірок і пронумерованими пробірками з побутовими розчинами, групова презентація.

Реактиви: розчини універсального індикатору, хлоридної кислоти, сок, різні види мила, порошки для прання, шампуні, засоби для прибирання, таблиці рН різних продуктів харчування, косметичних препаратів.

Методи навчання: самостійна пошукова діяльність, проблемне навчання, практичні аналітичні.

Форми роботи: розповідь, бесіда, тестування з допомогою комп’ютера, лабораторний дослід, робота з електронним підручником, інтерактивною дошкою, набором Ейнштейна, групова робота.

І. Організаційний момент (1хв)

ІІ. Перевірка домашнього завдання (3 хв)

(тестування за допомогою засобів Інтернет, інтерактивної дошки і пультів)

1.У результаті дисоціації сульфатної кислоти утворюються йони:

а)Cu2+  та SO42─; б)Н+ та SO42─; в) Н+ та SO32─.

2. В результаті дисоціації калій гідроксиду утворюються йони:

а) К+ та Cl;  б) К+ та SO42─;  в) К+ та ОН.

3. Який ступінь електролітичної дисоціації кислоти, якщо з кожних 12 молекул її у водному розчині розпадається 4?

а)30%; б)40%; в)50%.

4. Вкажіть формулу сильного електроліту:

а) H2SO4; б) H2SO3; в) Cu(OH)2.

5. Вкажіть формулу слабкого електроліту:

а) H2SO4; б) H2S; в) Na2SO4.

6. Чим більший ступінь електролітичної дисоціації речовин, тим речовина:

а) сильніший електроліт; б)слабший електроліт в) неелектроліт.

7. При підвищенні концентрації електроліту ступінь дисоціації:

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюються.

8.Водневий показник це

а) величина, що показує ступінь кислотності;

б) величина, що показує ступінь лужності;

в)величина, що показує ступінь кислотності  або лужності цього розчину.

Відповіді: 1-б, 2-в, 3-а, 4-а, 5-б, 6-а, 7-а, 8-в.

ІІІ. Актуалізація опорних знань (3 хв)

Бесіда

 • Які середовища розчинів Ви знаєте?(кислее, нейтральнее, лужне)
  • Наявність яких іонів визначає реакцію середовища?+ чи ОН_).

IV. Постановка проблеми уроку (2 хв)

Експериментальне завдання.

У чотирьох пробірках налитий розчин хлоридної  кислоти однакового об’єму, але різної концентрації. Додайте в пробірки краплю універсального індикатора.

Які зміни помічаєте?

Висновок : забарвлення червоного кольору, але різної насиченості.

Запитання-проблема.

Чому в пробірках, де знаходяться розчини однієї і тієї ж речовини дає забарвлення різної насиченості?

Відповідь: там знаходиться більша кількість певних йонів.

Від концентрації яких іонів залежить інтенсивність забарвлення розчину хлоридної кислоти?

Відповідь: інтенсивність забарвлення залежить від концентрації іонів Гідрогену.

Чому так важливо знати точне рН речовин?

V. Мотивація навчальної діяльності. Визначення мети уроку (2хв)

Щоденно ми використовуємо різноманітні косметичні засоби чи харчові продукти. При цьому, за завіряннями виробника, шампунь та бальзам гарантують нам сяюче волосся і здорову шкіру голови, очищувальні лосьйони та креми – усунення недоліків та вічну молодість, йогурти – обіцяють гарний настрій та бадьорість протягом дня, а мило – шкіру як у немовляти. Але чомусь часто придбавши косметичний засіб чи харчовий продукт, ми виявляємо, що він зовсім нам не підходить. Для їхнього використання необхідно мати уявлення не тільки про рН шкіри чи шлунку, але й про складники і рН середовище  продуктів і засобів якими користуєтесь. Адже людський організм – це чітко запрограмована хімічна лабораторія. Всі хімічні реакції в ньому відбуваються чітко і швидко. Але іноді трапляються несправності. Наприклад, печія, ацидоз. Або ж лущення, сухість шкіри чи лупа. Що це? Надмірна кількість кислоти? Чи порушення кислотно-лужного балансу?

Для здорового життя людини неприємний стан, коли рН не норма. Пригадайте з курсу біології 8 класу, яку важливість має водневий показник і до чого призводить зниження pH у внутрішніх середовищах організму всього на піводиниці (призведе до смерті)? Тварини теж реагують на зміну показників  рН. Вся риба гине  при рН = 4,2, яйця жаби, пуголовки, мухи- одноденки  гинуть при рН = 5.

Проводячи лабораторні досліди, зазвичай визначають величину рН розчину з допомогою індикаторів приблизно. Використовуючи сучасні прилади (рН датчики) з високою чутливістю, рН розчину можна визначити більш точно.

Метою нашого сьогоднішнього уроку є дослідження рівня рН різних продуктів і косметичних засобів, якими ви користуєтесь найчастіше.

VI. Виконання лабораторного досліду (10 хв)

Робота  біля інтерактивної дошки з електронним підручником (фото 2.49.).

Відкрийте підручник на сторінці 62, попрацюємо з ілюстрацією 11.2.

Які рН мають сік, молоко, мило, шампунь, засоби для прання та чищення?

Давайте порівняємо іхнє рН з тими, якими ви користуєтесь щоденно.

Фото 2.49. Робота з електронним підручником

Лабораторний дослід «Дослідження рН харчової і косметичної продукції» за допомогою рН датчика набору Ейнштейна (фото 2.50.).

Чи відрізняється рН значення які ви досліджували з тими, які наведені у підручнику і  чому?

Фото 2.50. Дослідження рН харчової і косметичної продукції за допомогою рН датчика набору Ейнштейна

VII. Закріплення знань ( 20хв)

Випереджувальне завдання (у вигляді групової презентації)

Попередньо було виділено найбільш вживаний продукт хімічної промисловості – туалетне мило, без використання якого важко уявити собі наше життя. Учні об’єднались у групи по 3 особи, отримали матеріали для самостійного опрацювання за такими напрямками:

 1. провести опитування з метою визначення марок мила, які є найбільш вживаними;
 2. обізнаності у складових мила, його  безпечності;
 3. знайти в Інтернет-джерелах інформацію про склад і ГОСТ норми для туалетного  мила відповідних марок і іх відповідність типам шкіри;
 4. знайти інформацію про природні складники, які можна використати у домашньому миловарінні;
 5. знайти методику миловаріння в домашніх умовах;
 6. розробити дизайн домашнього мила;
 7. закупити продукти, необхідні для миловаріння в лабораторних умовах;
 8. знайти відео майстер-класу з виготовлення мила в домашніх умовах;
 9. попередньо підготувати базу для швидшого виконання роботи (лабораторне обладнання, компоненти);
 10. розробити інформативні буклети з визначення типів своєї шкіри, підборі потрібного мила і методиці приготування домашнього засобу.

Учні:

 • презентують свою спільну роботу (фото 2.51.);

Фото 2.51. Презентація результатів дослідницької роботи

 • переглядають відео;
 • проводять дослідження «Отримання продукту миловаріння, визначення його рН і порівняння його з іншими досліджуваними сортами мила» ;
 • із заздалегідь підготовленої бази готують тверде і рідке мило, оформляють згідно розробленого дизайну (фото 2.52. – 2.53.);

Фото 2.52. Процес приготування мила

Фото 2.53. Кінцевий продукт дослідження

 • перевіряють отримані зразки на рН середовище (фото 2.54.);

Фото 2.54. Перевірка зразків на рН середовище

 • формулюють висновки і рекомендації.

Вдома, на основі своїх досліджень, розробляють інформативні буклети.

Питання для узагальнення

 1. Для чого потрібно знати величину рН?
 2. У яких галузях господарства потрібно знати кислотність середовища? Для чого?

VIII. Оцінювання (2 хв)

ІХ. Домашнє завдання (2хв)

 1. § 12, завдання 139,144.
 2. Розробити інформативні буклети на основі свого дослідження.
 3. Виконати навчальні проекти за вибором:
 4. № 1 «Дослідження рН ґрунтів певної місцевості»;
 5. № 2 «Дослідження впливу кислотності й лужності ґрунтів на розвиток рослин»;
 6. № 3 «Дослідження рН атмосферних опадів та їхнього впливу на різні матеріали в довкіллі»;

№ 4 «Дослідження властивостей природних індикаторів».

Написати коментар